Pastor

Miłosierny Samarytanin

Żyjemy w czasach, w których biblijne cnoty są postrzegane jako słabość naszego charakteru lub brak konsekwencji. Tak się dzieje, moim zdaniem z miłosierdziem. Miłosierdzie to współczująca miłość, czyli taki stan naszych emocji... 

Czytaj dalej
Ojcowski płaszcz

* Ojcowski płaszcz to czteroczęściowe studium zbudowane na kanwie biblijnej historii patriarchy Jakuba i jego rodziny, a w szczególności na darze, jaki Jakub ofiarował swojemu ukochanemu synowi Józefowi.

Czytaj dalej
Chrzest Wodny

Wczoraj (31.08.14) nasza społeczność miała wspaniałą uroczystość chrztu wodnego, przez całkowite zanurzenie katechumenów w wodzie. W czasie wczorajszego zgromadzenie kilkoro młodych ludzi wyznało publicznie swoją wiarę i ślubowało wierność Jezusowi do końca swoich dni na ziemi. Tym samym dołączyli do grona zbawionych chrześcijan. Bowiem w Biblii jest napisane:

 

Mar 16,16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

Zanim Jezus rozpoczął służbę na ziemi, Bóg Ojciec posłał przed Nim człowieka o imieniu Jan (Chrzciciel). Wzywał on ludzi, aby otworzyli swoje serca na przyjście i objawienie się Mesjasza (Chrystusa). Tych, którzy przychodzili i wyznawali swoje grzechy i wydawali owoce upamiętania chrzcił, zanurzając ich w wodzie (gr. baptizo – chrzcić, zanurzyć).

 

Czytaj dalej
Prawdziwa i fałszywa pokora

W naszych czasach z pokorą mamy pewien kłopot. Ona się nam po prostu nie opłaca. Jaki pożytek z powściągliwości i skromności, kiedy ludzie przebojowi i ‘jazgotliwi’ mają więcej posłuchu i uznania.

Zdaniem świata, ludzie pokorni i cisi to osoby:

wycofane, przegrane; nie zdolne do osiągania wymiernych sukcesów; łatwo je zakrzyczeć, znieważyć i podporządkować.

Czytaj dalej
Zagrożeni pychą!

Po długiej przerwie wznawiam publikowanie - kazań, osobistego studium Słowa - i dzielenie się własnymi reflesjami. Na początek:

Czytaj dalej
Noworoczna czytanka!

 

NOWOROCZNA CZYTANKA OD PASTORA ZBYSZKA PLUS ANKA I OD ZBORU, KTÓRY ŻYJE, I TRWA W PANU, I W JEGO SILE, DLA NAS I DLA WAS - USTAMI APOSTOŁÓW I PROROKÓW - DO...

CZYTANIA I WYKONYWANIA ORAZ OWOCÓW WYDAWANIA

Czytaj dalej
Noworoczne życzenia!

Życzę Bożego błogosławieństwa, wzajemnego ciepła i radości Ducha Świętego oraz obfitości łaski Bożej w Nowym 2013 roku.

Czytaj dalej
W okresie świątecznym!

Zazwyczaj, jak co roku rutynowo składamy sobie te same życzenia.

Postanowiliśmy to trochę zmienić i przygotowaliśmy życzenia świąteczne i noworoczne, które kierują naszą uwagę bardziej na Jezusa, Pana naszego niż na same Święta Bożego Narodzenia, które i tak zatraciły już swój biblijny charakter!

Dlatego dla tych, którzy nie zdążyli przeczytać je na stronie 'startowej' powtórzę je w moim wpisie:


 Wspominając narodzenie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa - Boga Mocnego, rozkoszujmy się każdym Jego Słowem; podziwiajmy wielkie Jego dzieła, niezwykłe cuda i niepojętą Bożą miłość!

My którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone,oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią (Hbr 12,28) ...

... bo na danym nam Synu Bożym spoczęła potężna władza i pokój bez końca (Iz 9,6).

Jezus został nazwany:

Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Księciem Pokoju" (Iz 9,5).

Pamiętajmy też, że Bóg jest

ogniem trawiącym (Hbr 12,29),

a to motywuje nas do życia w bojaźni przez czas ziemskiego pielgrzymowania ...

... Niech Pan da nam poznać drogi żywota, napełni nas wszystkich błogością przez obecność Jego w nas i pośród nas (Dz Ap. 2,28) ...

Czego sobie i Wam z serca życzymy na czas Świąt Bożego Narodzenia oraz w Nowym 2013 Roku!

Czytaj dalej
Prawdziwy Chrystus, prawdziwa wiara!

Pewnego razu Jezus zapytał swoich uczniów: A wy, za kogo mnie uważacie? (Mat.16,15-17). Na tak postawione pytanie odpowiedział tylko Piotr:

Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.

Odpowiedź Piotra nie była z pewnością nauczona, ani nie powstała w wyniku jego myślowych dedukcji: Jezus bowiem przejrzał jego wnętrze i rzekł:

błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły  to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Czytaj dalej
Dziękuję ci Jezu!

W pewnym okresie swojego życia król Dawid ułożył słowa Psalmu 94. W wierszach 17-18 napisał tak:

Gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - Łaska twoja, Panie, wsparła mnie.

Podobnie wyraził się w Psalmie 124:2-8

Gdyby Pan nie był z nami, Gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, Gdy płonęli gniewem przeciwko nam, to byłyby nas zalały wody, Potok zatopiłby nas, to przeszłyby nad nami Wody wezbrane. Błogosławiony Pan, Który nie wydał nas na łup zębom ich! Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników; Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

W przeszłości pomyślałem sobie: Co to byli za ludzie, że tak postępowali wobec Dawida? Pomyślałem też, że jest to nie możliwe, aby takie rzeczy działy się między braćmi i siostrami w Chrystusie.

Czytaj dalej