• Pismo Święte jest największym i jedynym autorytetem, fundamentem naszej wiary i przewodnikiem w codziennym życiu zgodnym z wolą Bożą (2 Tym. 3,16).
  • Jako Zbór utożsamiamy się z tą częścią kościoła powszechnego, którego głową i najwyższą władzą jest sam Pan Jezus Chrystus (Ef. 1,22).
  • Czcimy Boga Ojca, Syna Bożego - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego (Ew. Mat. 28,19).
  • Zbawienie wieczne jest dane każdemu, kto narodził się na nowo (Ew. Jana 3,3), czyli przyjął przez akt wiary Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela (Rz. 10,9)
  • w nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego
  • w Trójjedynego Boga: Ojca iSyna, i Ducha Świętego
  • w Synostwo Boże Jezusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii
  • w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele
  • w Jego wniebowstąpienie ipowtórne przyjście
  • w możliwość pojednania się zBogiem przez wyznanie grzechów i przyjęcie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa
  • w chrzest w Duchu Świętym zmanifestacją darów; wuzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa
  • w wieczne życie zbawionych iwieczne potępienie niezbawionych

Spotkania | Kontakt z nami!