Spis treści

Hałas

Jestem tego świadomy, że przy tej okazji nie jeden naukowiec miałby o wiele więcej do powiedzenia na ten temat. Fizyk wyjaśniłby zależność szkodliwości hałasu od jego natężenia i tzw. widma częstotliwości, i charakteru zmian w czasie oraz zawartości składowych niesłyszalnych (tzw. ultra- i infra-) dźwięków, długości trwania oraz możliwości wypoczynku po nadźwiękowieniu. Z tego co wiem, to istnieje skrupulatny podział systematyczny hałasu ze względu na jego charakterystykę, pochodzenie i szkodliwość. Walka z hałasem toczona jest już nie tylko na szczeblu najniższym, czyli indywidualnym, ale na najwyższym poprzez prawne rozwiązania tego problemu w wielkich aglomeracjach miejskich.

Zagorzały zwolennik głośnej muzyki i nienaturalnie hałaśliwej, stale znajdujący się pod jej wpływem, otumaniony przez te dźwięki, nie jest wstanie normalnie postrzegać rzeczywistości. Umysł jego znajduje się bowiem w stanie przeciągającego się szoku dźwiękowego, który w efekcie uśmierca szare komórki. Taki jest stan rzeczy.

Podobnie szkodliwy wpływ dla zdrowia psychicznego mogą wywierać na nas rzeczy, sytuacje, zdarzenia rejestrowane przez zmysł widzenia.

linia2

 

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment