Spis treści

Co mamy czynić?

Co mamy czynić, aby nasz umysł nie został otumaniony przez grzeszny hałas tego świata?

Co mamy czynić, aby nasz umysł nie został zwiedziony przez nieczystość wdzierającą się do nas przez grzeszne obrazy tego świata?

Kiedy pozwolisz sobie na konsumpcję zepsutego "świeckiego mięsa" obawiam się, że doświadczysz "zatrucia żołądka". Tym, czym napełnię serce, to "przeleje się" przez moje usta. Jeżeli zatruję się nieprzyzwoitymi filmami, to nimi także zwymiotuję. Jeżeli wypełnię serce kawałami, to wypowiem to ustami. Jeżeli będę słuchał głośnej muzyki tego świata, to nigdy nie doświadczę delikatnych dźwięków muzyki odkupionej. Gdy będę karmić serce plotkami, to poplączą się moje usta.

Co zatem powinniśmy czynić?

Spróbujmy dostrzec Boże rady płynące ze Słowa Bożego, przeczytajmy werset:

1 Tes. 5,8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.

Św. Paweł napisał do wierzących, którzy mają zdolność postrzegania rzeczywistości! - Bądźmy trzeźwi - tłumaczy. Oznacza to, że jeśli jestem otumaniony wpływem świata to muszę najpierw zostać odtruty. Muszę udać się na Boży oddział "toksykologii" i poddać się Bożemu zabiegowi "odtruwania". Jezus powiedział:

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu...

Jeżeli poddajesz się Bogu, to zamknij drzwi za sobą. Świat zostaje za drzwiami. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie poddasz się Bogu, to jesteś w niebezpieczeństwie powierzchownego odrodzenia (por Mat 12,43-45)

Biblia powiada: Iz.59,2 - nasze grzechy odłączyły nas od Boga (oślepliśmy, jesteśmy jakby pijani w grzechu, a nawet duchowo martwi - por Iz.59.10-12)

Rzym 3,23 - wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.

1 Tes.5,6 - Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

Jana 1,29 - oto Baranek, który gładzi grzechy świata

Dz. 4,12 - I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

 

Jeżeli przyjmiemy oczyszczającą i leczącą moc krwi Jezusa, dostąpimy zbawienia, gdy przyjmiemy Jego Słowo, nasz umysł zostanie odnowiony (poprzez kąpiel Słowa Bożego) (Tyt 3,5; Ef.5,25; Jak 1,18).

linia2

 

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment