Spis treści

CZEGO POTRZEBUJESZ?

Potrzebujesz "narodzić się na nowo"

Pan Jezus powiedział kiedyś, do szanowanego dostojnika religijnego oimieniu Nikodem: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (Ew. Jana 3,3).

Tego właśnie uczy Biblia: każdy człowiek potrzebuje nowego narodzenia, radykalnej zmiany.

  • Wszyscy potrzebujemy przebaczenia, grzechów.

  • Wszyscy potrzebujemy Bożego usprawiedliwienia.

Czy doświadczyłeś osobiście tego duchowego odrodzenia, o którym Jezus mówił?

  • Jest to absolutne niezbędne, by prawdziwie spotkać się z Bogiem!

  • To zdecyduje o całej wieczności, która jest przed tobą. 

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment