Spis treści

Duchowa przemiana

Nowego narodzenia nie można odziedziczyć. Wielu ludzi jest przekonanych, że skoro pochodzą z rodzin chrześcijańskich lub chodzą do kościoła, to tym samym są chrześcijanami. A jednak nie są. Mogą być religijni, ale nie prawdziwie wierzący. Wierzą w Boga, ale nie wierzą Bogu!

Żyjąc z dala od Niego sami nie jesteśmy w stanie znaleźć właściwej drogi. Pismo Święte uczy nas, że: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego (Tytusa 3,5-6).

Nie wystarczy także kosmetyczna zmiana stylu życia. Możesz powiedzieć: Zaczynam od nowa, lecz tak naprawdę przed Bogiem wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona (Izajasza 64,6)
Być może niektórym z nas udało się na tyle zmienić swoje życie, że zadowoliło to naszych bliskich i poprawiło opinię o nas. Ale nasze wnętrze tak naprawdę się nie zmieniło.

O tym właśnie mówił Jezus do Nikodema: 'potrzebujesz narodzić się na nowo', tzn. musisz pozwolić, aby Duch Święty zmienił cię wewnętrznie swoją mocą. Jedynie Bóg może tego dokonać.

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment