Udostępniamy bezpłatnie finalną wesję własnych modułów, elektronicznej Biblii Warszawskiej do darmowych programów biblijnych: e-SwordThe Word (Windows) oraz MySword (Android). Moduły powstały na bazie VI wydania książkowego, duży format, z 1986 r. i zawierają najlepiej przygotowany tekst oryginalny z ogólnie dostępnych w internecie. Wielokrotnie i pilnie sprawdzony!

bw duzform sm

UWAGA!

Jeżeli zakupiłeś wcześniej książkową wersję Biblii Warszawskiej i chcesz korzystać z jej wersji elektronicznej to masz do tego prawo, w zakresie ustalonym przez właściciela praw autorskich do tej transkrypcji. (źródło)