Spis treści

XIV. O MAŁŻEŃSTWIE

Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga w akcie stworzenia Boga. Może być zawarte tylko między jednym mężczyzną i jedną kobietą (I Mj 2,20-25). Nie można połączyć związkiem małżeńskim bliskich krewnych, gdyż zabrania tego Prawo Boże (III Mj 18,6-18.20). Celem małżeństwa jest zarówno przekazywanie daru życia, jak i wspólnota oraz pomoc wzajemna (I Mj 1,28; Przyp 5,15-19; I Kor 7,2-5; Ef 5,21-32). Zasadą małżeństwa jest jego trwałość, czystość i wzajemna wierność współmałżonków (Mt 19,3-12; Mk 10,1-12; I Tym 4,3; Hbr 13,4).