You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 2.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 5.

Biblia Warszawska - MySword (Android)
Pobierz

Opis:

(Biblia Warszawska)

BIBLIA

to jest

Pismo Święte

Starego i Nowego Testamentu

NOWY PRZEKAD

(wyd. VI, książkowe, duży format, 1986 r.)
moduł v3_1(!) classic
(nowa poprawka)

_______________________________________

Moduł własny do MySword

zawiera najlepiej przygotowany tekst oryginalny z ogólnie dostępnych w internecie. Wielokrotnie i pilnie sprawdzony;

przygotowany specjalnie dla:
Zborowej Szkoły Biblijnej, 'Brama Nadziei' w Lublinie
zsb.bramanadziei.pl

Copyright 2013-19, ZibiRUT, Lublin PL

Autor zezwala na bezpłatne użytkowanie modułu z tekstem Biblii, którą posiadasz w wersji książkowej.

 


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Nowy Przekład z języka hebrajskiego i greckiego, Opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego (Ks. bp prof. dr Andrzej Wantuła, Ks. bp prof. dr Jan Szedura, Ks. prof. dr Wiktor Niemczyk, Ks. prof. dr Karol Wolfram, prof. dr Bronisław Wieczorkiewicz. Z Komisją współpracowali przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich w Polsce oraz grupa specjalistów), z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie 1975 r.

Biblia Warszawska, wydana w Warszawie w 1975 r. przekład  z języków oryginalnych. Dokonał go zespół tłumaczy powołanych przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W chrześcijańskich Kościołach ewangelicznych Biblia Warszawska jest najbardziej popularnym tłumaczeniem.

Tłumaczenie obejmuje chrześcijański kanon Starego Testamentu Pisma Świętego, opartego na Kanonie Hebrajskim,  tzn. bez ksiąg wtórnokanonicznych (deuterokanonicznych), tzw. apokryfów .

Na Synodzie w Jamni (lub inaczej Konferencji Rabinów w Jawne - okolice dzisiejszego Tel Awiwu) w latach 90-98 naszej ery,  grupa żydowskich doktorów teologii odrzuciła oficjalnie księgi apokryficzne, jako nienatchnione przez Boga.  Kościoły ewangeliczne uznają księgi Kanonu Hebrajskiego za jedyne dla Starego Testamentu (por. Rz 3:2 im (Żydom) zostały powierzone wyrocznie Boże). Zatem, zgodnie z wolą Bożą, to oni mieli we właściwy sposób ich strzec, także w sprawie kanoniczności Pism Starego Testamentu. (wydawca).


 MySword (darmowy - polecamy)

Jest to Studium Biblijne (adaptacja eSworda) na urządzenia z systemem Android smartfonu (tabletu). Z MySword można studiować Biblię, porównać różne tłumaczenia, dostępne jest wyszukiwanie Stronga dla wersji hebrajskiej i greckiej. W programie dostępne są biblie, słowniki, książki, mapy, mozna nawet pisać własne spostrzeżenia i uwagi studiów bezpośrednio w trybie ofline urządzenia (podłączenie do Internetu jest potrzebne tylko podczas pobierania modułów). Studium Biblii nigdy nie było tak łatwe i przyjemne.


mysword2


UWAGA!
Legalność posiadania i używania kopii elektronicznej Biblii!

Posiadanie dowolnego przekładu Biblii w postaci elektronicznej jest legalne. Reguluje to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904) Art. 23. 1 tejże ustawy stanowi: Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać  z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. W świetle tego zapisu posiadanie i używanie elektronicznej wersji Biblii Warszawskiej jest zgodne z prawem. Przekład jej został wcześniej opublikowany w wersji książkowej oraz rozpowszechniony na stronach WWW (przez lub za zgodą, właścicieli praw autorskich, patrz Art. 29-33 ww. ustawy). Jeżeli zakupiłeś wcześniej książkową wersję Biblii Warszawskiej i chcesz korzystać z jej wersji elektronicznej to masz do tego prawo, w zakresie ustalonym przez właściciela praw autorskich do tej transkrypcji.

 


Rozmiar:
1,956.96 Kb
Pobrań:
5445
Wersja:
BWv3_1CL
Autor:
ZibiRUT
Data dodania:
12 Jun 2019