Nabożeństwo:
Składa się z części muzycznej, podczas której śpiewane są pieśni ku Bożej chwale. Centralną częścią nabożeństwa jest kazanie-nauczanie głoszone w oparciu o Biblię. Podczas nabożeństwa wierni modlą się wspólne, zabierając również głos w modlitwie indywidualniej. Często modlitwom towarzyszy zielonoświątkowa spątaniczność połączona z mówieniem innymi językami (modliwa w Duchu Świętym, na wzór apostolski).

Śpiew odbywa się przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych; wierni mogą klaskać w dłonie, podnosić ręce do gory lub pląsać na Bożą chwałę. Zbór regularnie obchodzi Wieczerzę Pańską w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

 
W związku z zagrożeniem wywołanym pandemią koronawirusa w Polsce oraz ograniczeniem w zgromadzeniach religijnych - informujemy, że nabożeństwa odbywające się dotychczas w naszych siedzibach w Lublinie i Janowie Lubelskim zostały przeniesione do INTERNETU.
 
Dla zborowników z Lublina i Janowa Lubelskiego, w siedzibie Zbroru BRAMA NADZIEI, przeprowadzana jest bezpośrednia transmisja z nabożeństw (zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami 1 osoba na 15 m2 w Kościele, nie licząc osób prowadzących nabożeństwo) w każdą niedzielę o godz. 11:00
ograniczenia koronawirus italica
   
Chcesz uzyskać więcej informacji?
 
"Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich". Mat 18:20