Nabożeństwo:
Składa się z części muzycznej, podczas której śpiewane są pieśni ku Bożej chwale. Centralną częścią nabożeństwa jest kazanie-nauczanie głoszone w oparciu o Biblię. Podczas nabożeństwa wierni modlą się wspólne, zabierając również głos w modlitwie indywidualniej. Często modlitwom towarzyszy zielonoświątkowa spątaniczność połączona z mówieniem innymi językami (modliwa w Duchu Świętym, na wzór apostolski).

Śpiew odbywa się przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych; wierni mogą klaskać w dłonie, podnosić ręce do gory lub pląsać na Bożą chwałę. Zbór regularnie obchodzi Wieczerzę Pańską w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.


KIEDY i GDZIE?

Nabożeństwo Główne


 
LUBLIN
 
Zapraszamy na nasze Nabożeństwa, które w okresie jesienno-zimowym (od pażdziernika) odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17:30 w siedzibie Zboru
 
Chcesz uzyskać więcej informacji?
 
"Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich". Mat 18:20
nabozenstwoglowne3
   
JANÓW LUBELSKI
 
Nabożeństwa w okresie jesienno-zimowym (od pażdziernika):
w każdą niedzielę o godz. 10:30,
Wspólnota "Eklezja",
ul. Wojska Polskiego 2, Janów Lubelski
DOM RZEMIOSŁA.
(sala na parterze)
nabozenstwoglowne6 Janow Lub g10 30
 
 
 
 
 

Spotkanie modlitewne


W czasie wspólnych spotkań wznoszone są do Boga modlitwy:

  • dziękczynne za Jego łaskę i błogosławieństwa dane nam w Jezusie Chrystusie
  • za rodziny i Kościół oraz przebudzenie duchowe dla regionu,
  • za kraj, rządzących i wszystkich naszych przełożonych,
  • o nawrócenie i duchową przemianę dla ludzi
  • o siebie nawzajem,
  • o uzdrowienie z chorób i uwolnienie od demonów.
  • o napełnienie Duchem Świętym dla nawróconych,
  • o pełnię Ducha Świętego dla wszystkich zwiastunów Ewangelii,
  • o rychłe przyjście Jezusa Chrystusa
  • duchową gotowość wszystkich członków Kościoła na spotkanie swego Pana i Króla

spotkanie modlitewne czwartek17 30

 
 
„Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”
Jak 5:16

Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną włączyć się do modlitwny na spotkania modlitewne, które odbywają się w czwartek o godz. 17:30 w siedzibie Zboru. 

Chcesz uzyskać więcej informacji? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!