ewangeliaKiedy sięgam po Słowo Boże i czytam Ewangelie, aby poznać Boga, Jego serce i  myśli, które chce objawić każdemu człowiekowi czuję, że jest to miłe i słuszne w Jego oczach. To WSPANIAŁY i NAJLEPSZY WYBÓR!

 

 

 

 

 W Piśmie Świętym znajduję wiele obrazów i określeń czym Ona jest, ale ja chcę przytoczyć jeden opis z Listu ap. Pawła do Rzymian 1,16-18. Napiszę to w punktach, dla lepszej przejrzystości: Ewangelia Jezusa Chrystusa:

  1. Jest mocą Bożą - czyli jest pełna dynamizmu-wybuchowa, potrafi cię ożywić, pocieszyć, uzdrowić, napełnić pokojem, w każdym położeniu;
  2. Służy dla zbawienia każdego, kto jej wierzy - podkreślam, dla każdego. Jedyny warunek, to musisz jej uwierzyć. Co to znaczy uwierzyć? Na podstawie definicji wiary z Listu do Hebrajczyków 11,1, znaczy mieć pewność na podstawie Słowa Bożego. Oznacza to również, że to co Bóg mówi stanie się i to co On mówi jest ponad każde ludzkie stwierdzenie, mądrość i prawa, które rządzą przyrodą i wszechświatem. TO SĄ SŁOWA WSZECHMOCNEGO!
  3. Objawieniem usprawiedliwienia - w niej objawione jest Boże usprawiedliwienie, które dokonuje się w nas przez wiarę. Oznacza to, że ja - zgubiony grzesznik przyjmuję dzięki łasce Bożej oczyszczenie, odkupienie i uwolnienie od wszelkich win. Dzieje się to dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Bez tego objawienia i przyjęcia wiarą tego przesłania pozostajesz w swoich grzechach. W takim przypadku idziesz na wieczne potępienie. Nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Jezusa (Jana 14,6)
  4. Objawieniem Bożego gniewu - w niej jest ukazane to co Boga drażni. On jest święty, czysty i sprawiedliwy, i występuje przeciwko wszelkiej bezbożności. Bóg sprzeciwia się nieprawości ludzi, zarówno wielkich jak i małych, gdyż nie ma względu na osobę.

Niektórzy uważają, że ewangeliczne twierdzenia, pochodzące sprzed 2000 lat po prostu nie pasują do naszych czasów, gdyż świat "poszedł do przodu" w intelektualnym i kulturowym rozwoju.

Skomentuję to krótko, posługując się zapisanym, świętym Bożym Słowem, z Psalmu 111,7 Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków. Tak i amen! Rozważ to. Poddaj się Jego woli i idź za Nim, a dojdziesz do prawdziwego celu ziemskiej pielgrzymki. Ten cel, to zbawienie twojej duszy i przyjęcie w darze żywota wiecznego.

A co to jest żywot wieczny? Ewangelista Jan podaje krótką odpowiedź: Ew. Jana 17,3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Pójdź za tą wskazówką. Na pewno odnajdziesz pokój z Bogiem, który zaspokoi duchowy głód i usunie wewnętrzną pustkę, która trawi twoją duszę. Życzę wszystkim szukającym Boga, aby wreszcie skosztowali i doświadczyli jak wielki, cudowny i wspaniały jest nasz Ojciec w niebie, rozważając, przyglądając się dziełom Jezusa i przysłuchując się jego naukom zapisanych w Ewangeliach. Na koniec mojego wpisu, zachęcam jeszcze do przeczytania fragmentu z Ew. Jana 20,30-31.

 


Koniec

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment