Spis treści

umocnione powolanieSwego czasu zostałem głęboko poruszony i zainspirowany treścią kazania Dawida Wilkersona pt. 'Kapłaństwo Sadoka', umieszczonego w książce pt. 'Przebudzenie na Broadway?u (1*).

W oparciu o nie oraz własne przemyślenia i doświadczenia, z Bożą pomocą, proponuję poszerzone studium nad naszym powołaniem do służby kapłańskiej dla Pana. Studium oparte na kilku modelowych postaciach Starego Testamentu, które brały udział w sprawowaniu takiej służby.

 

Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. (2 Piotra 1:10)

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment