Spis treści

Abraham Lot

Lot jest obrazem tej części Kościoła czasów ostatecznych, który pomimo swojej sprawiedliwości dokonuje brzemiennych w skutkach (dla siebie i najbliższej rodziny) wyborów. (2Pt_2:7).

Pt_2:7   Natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników,

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment