Spis treści

Kiedy czyste Słowo Boże przechodzi przez zeświecczone filtry naszej zmysłowości, wtedy zmienia się nasza duchowa wrażliwość i mentalność. Te dwie rzeczy zmieniły się u Lota do tego stopnia, że był gotowy poświęcić dobro i życie własnych córek dla obrony czystości i świętości aniołów. Oni nie potrzebowali takiej ochrony. Bóg nigdy nie domagał się takich ofiar. To demoniczne bóstwa pogańskie domagały się tego, a upadłe cywilizacje wychodziły im na przeciw składając ofiary z ludzi. To jest po prostu odstępstwo, zepsuta pobożność. Upadłe społeczeństwo Sodomy i Gomory zdemoralizowało rodzinę Lota i skalało jego samego. Jednak Lot zachował miłość do Boga, a żyjąc tam męczył się w prawej duszy swojej (2Pt_2:8). Poszedł na kompromis i zapłacił ogromną cenę. Jest to obraz nas samych. Bowiem, z jednej strony wyznajemy miłość do Bożego Słowa i bolejemy na upadkiem moralnym świata, a z drugiej strony jesteśmy wstanie poświęcić brata lub siostrę i oddać ich na ?spalenie? w obronie dobrego imienia, świętego spokoju i w imię osobliwie pojmowanej sprawiedliwości.:

1Jn_2:9-11   Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. (10)   Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. (11)   Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy.

Przykładem tego jest Samson, gdy cały zbór izraelski był gotowy oddać go Filistynom, aby ochronić swoje życie:

Sdz_15:12-15   Rzekli do niego: Zeszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistyńczyków. A Samson rzekł do nich: Przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. (13)   A oni rzekli do niego: Nie! My tylko cię zwiążemy i wydamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i wyprowadzili z pieczary skalnej. (14)   A gdy przyszedł do Lechi, Filistyńczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go Duch Pański, i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotczały od ognia len, i jego pęta po prostu zsunęły się z jego rąk. (15)   Znalazłszy zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją zabił nią tysiąc mężów.

To jest również to, co powiedział arcykapłan Kaifasz: ?lepiej, aby jeden umarł za wszystkich niż żeby wszyscy zginęli?.

Jan_11:49-51 A jeden z nich, Kaifasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie, (50)   I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. (51)   A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.

W przypadku Lota, aniołowie nie potrzebowali obrony swoich cnót kosztem zbeszczeszczenia ciał jego córek. To zmiany, które dokonały się w sprawiedliwości, moralności i mentalności Lota, dopuszczały taką gotowość. Drogą to idzie wielu chrześcijan, którym spodobała się siedziba w tym zepsutym świecie. Spodobały im się dobra i zasoby, które mogą uzyskać. Podoba się im również uznanie i zaszczyty otrzymane z rąk ludzi bezbożnych lub bałwochwalców. Najwyraźniej Lot należał do ludzi, którzy dobrze radzili sobie w tym otoczeniu i ale nie do końca było mu z tym dobrze. Jednak jego rodzina została skażona moralnością tych ludzi. Córki miały niewierzących narzeczonych, a żona całkowicie odwróciła się od Boga, kiedy w akcie nieposłuszeństwa spojrzała w stronę Sodomy i Gomory, niszczonej ogniem Bożym i stała się słupem soli (Rdz_19:26). Żona Lota powinna być z nim jednym duchem. Przecież stanowili jedno ciało. Dlatego Lot był podzielony.

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment