Spis treści

czym jest smierc4Czym jest śmierć ?
A może lepsze będzie pytanie: KIM ONA JEST ?

Z ludzkiego punktu widzenia śmierć wzbudza negatywne wrażenia u człowieka. Wzbudza bowiem uczucie smutku i przygnębienia. Brutalnie oddziela nas od bliskich do końca naszych dni na ziemi.

Zazwyczaj tak jest, że nieszczęście które dotyka nas bezpośrednio lub członków naszej rodziny zmienia nas całkowicie. Zmienia się perspektywa otaczającego nas świata, zmienia się w naszych oczach ważność spraw i rzeczy. Co może czuć matka, której umiera dziecko. To co się dzieje w nas może ogarnąć tylko Bóg.

Co począć, kiedy otaczają nas fale smutku, przygnębienia, frustracji, czasem gniewu? Jak oprzeć się pustce wpraszającej się do nas bez zaproszenia? Jeżeli dzisiaj twoje życie jest puste i nie masz sensu, a myśli o życiu po śmierci przerażają cię, możesz przyjść dzisiaj do Boga w imieniu Chrystusa Jezusa i skorzystać z dostępnej dla ciebie Łaski. Możesz pozwolić, aby Chrystus wypełnił pustkę w twoim sercu Jego wartościową treścią.

Tak więc rozpacz, ból, rozdarcie, smutek, zawód to efekty pustoszącego ludzkość działania śmierci. Rodzi się pytanie: śmierć i co dalej? Tam, gdzieś wewnątrz nas istnieje przekonanie, że to nie koniec.


Przyjrzyjmy się co Biblia mówi nam na temat życia, śmierci i życia po śmierci.

Teksty pochodzą z Biblii Tysiąclecia.

1. Śmierć jest konsekwencją grzechu człowieka. - Rzym. 6,23 - Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi i grzeszne życie potomków, doprowadziło do powszechności śmierci. ( Ef. 2,1- I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów; por. Iz. 59,2-12). Mówi się, że śmierć jest nieunikniona dla każdego - i to jest prawda. Job powiada ( Hiob. 5,26 - Dojrzały zejdziesz do grobu, jak snopy zbierane w swym czasie.; BB-W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie). Jeżeli wierzymy Biblii, to śmierć nie powinna nas przerażać. Biblia mówi o zwycięstwie Boga w osobie Jezusa Chrystusa nad królestwem ciemności, strachu i śmierci. Chrześcijanin wie, że śmierć jest dla człowieka nieunikniona. - Hebr.9,27 - A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; BB -Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd). Ciało człowieka starzeje się i niszczeje. ( II Kor. 4,16 BT - Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień; Koheleta. 9,5 (Kazn.Salomona) - ponieważ żyjący wiedzą, że umrą,; 12 - Bo też i nie zna człowiek swego czasu, jak ryby, które się łowi w sieć zdradliwą, i jak ptaki w sidła schwytane... - (BB Kazn.Salom9.5.12 -5. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć...12. człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią, i jak ptaki, które się łapie w sidła...)


2. Śmierć jest przez chrześcijanina akceptowana - Paweł powiada - nie wiem co wybrać: śmierć czy życie. Z dwóch stron doznaję nalegania: (BB - Albowiem jedno i drugie mnie pociąga-) Fil.1,21-23. Co jest przyczyną takiego stosunku do śmierci u Pawła? Odpowiedź jest w wierszu 23 - pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,...(BB - rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej.) Jeden z wielkich ewangelistów naszego wieku Mood, w chwili śmierci miał powiedzieć: To nie śmierć to koronacja. Apostoł Paweł nauczył nas, że śmierć dla wierzącego nie jest beznadziejnością, strachem i niepewnością, ale jest nawet narzędziem Pana, aby swoje dzieci wznieść w szczególną obecność Bożą. ( I Tes.4,13-18; Apokalipsa 14,13 )


3. Śmierć dla chrześcijanina nie jest tematem, o którym się nie mówi. Życie na ziemi jest podróżą, której przystanek końcowy jest wiadomy. Jest nim, albo życie wieczne z Chrystusem, albo śmierć wieczna. To Chrystus nas usprawiedliwia. ( Rzym. 5,1) Duch Św. przygotowuje nas na spotkanie z Jezusem po śmierci w ciele. (I Tes. 4,17) Ostatnim aktem Bożym w stosunku do śmierci będzie jej unicestwienie. Śmierć jest bowiem wrogiem Boga. Apokalipsa 20,14 - A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga (BGd - A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć.) - jezioro ognia. (BB-I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego) Jedno jest pewne, że przyjdzie dzień, w którym Bóg wzbudzi umarłych. Jedni, którzy obmyli swoje szaty we krwi Baranka i wytrwali do końca będą z Panem. Drudzy spędzą wieczność w miejscu strasznym, przygotowanym duchom demonicznym.

  Dlatego pytanie: czy już wiesz gdzie spędzisz swoją wieczność, na podstawie Biblii jest ze wszech miar logiczne i uzasadnione.

  czytaj cz. 2 - kliknijTUTAJ; cz. 3 - kliknij TUTAJ

  _____________________________________________________                                                              

  Skróty - BB - Biblia Warszawska; BT - Biblia Tysiąclecia; BGd - Biblia Gdańska


  Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
  ? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

   

  *** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

  Komentarz wspierany przez CComment