Spis treści

Przyjrzyjmy się co Biblia mówi nam na temat życia, śmierci i życia po śmierci.

Teksty pochodzą z Biblii Tysiąclecia.

1. Śmierć jest konsekwencją grzechu człowieka. - Rzym. 6,23 - Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi i grzeszne życie potomków, doprowadziło do powszechności śmierci. ( Ef. 2,1- I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów; por. Iz. 59,2-12). Mówi się, że śmierć jest nieunikniona dla każdego - i to jest prawda. Job powiada ( Hiob. 5,26 - Dojrzały zejdziesz do grobu, jak snopy zbierane w swym czasie.; BB-W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie). Jeżeli wierzymy Biblii, to śmierć nie powinna nas przerażać. Biblia mówi o zwycięstwie Boga w osobie Jezusa Chrystusa nad królestwem ciemności, strachu i śmierci. Chrześcijanin wie, że śmierć jest dla człowieka nieunikniona. - Hebr.9,27 - A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; BB -Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd). Ciało człowieka starzeje się i niszczeje. ( II Kor. 4,16 BT - Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień; Koheleta. 9,5 (Kazn.Salomona) - ponieważ żyjący wiedzą, że umrą,; 12 - Bo też i nie zna człowiek swego czasu, jak ryby, które się łowi w sieć zdradliwą, i jak ptaki w sidła schwytane... - (BB Kazn.Salom9.5.12 -5. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć...12. człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się łowi zdradliwą siecią, i jak ptaki, które się łapie w sidła...)


2. Śmierć jest przez chrześcijanina akceptowana - Paweł powiada - nie wiem co wybrać: śmierć czy życie. Z dwóch stron doznaję nalegania: (BB - Albowiem jedno i drugie mnie pociąga-) Fil.1,21-23. Co jest przyczyną takiego stosunku do śmierci u Pawła? Odpowiedź jest w wierszu 23 - pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,...(BB - rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej.) Jeden z wielkich ewangelistów naszego wieku Mood, w chwili śmierci miał powiedzieć: To nie śmierć to koronacja. Apostoł Paweł nauczył nas, że śmierć dla wierzącego nie jest beznadziejnością, strachem i niepewnością, ale jest nawet narzędziem Pana, aby swoje dzieci wznieść w szczególną obecność Bożą. ( I Tes.4,13-18; Apokalipsa 14,13 )


3. Śmierć dla chrześcijanina nie jest tematem, o którym się nie mówi. Życie na ziemi jest podróżą, której przystanek końcowy jest wiadomy. Jest nim, albo życie wieczne z Chrystusem, albo śmierć wieczna. To Chrystus nas usprawiedliwia. ( Rzym. 5,1) Duch Św. przygotowuje nas na spotkanie z Jezusem po śmierci w ciele. (I Tes. 4,17) Ostatnim aktem Bożym w stosunku do śmierci będzie jej unicestwienie. Śmierć jest bowiem wrogiem Boga. Apokalipsa 20,14 - A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga (BGd - A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć.) - jezioro ognia. (BB-I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego) Jedno jest pewne, że przyjdzie dzień, w którym Bóg wzbudzi umarłych. Jedni, którzy obmyli swoje szaty we krwi Baranka i wytrwali do końca będą z Panem. Drudzy spędzą wieczność w miejscu strasznym, przygotowanym duchom demonicznym.

  Dlatego pytanie: czy już wiesz gdzie spędzisz swoją wieczność, na podstawie Biblii jest ze wszech miar logiczne i uzasadnione.

  czytaj cz. 2 - kliknijTUTAJ; cz. 3 - kliknij TUTAJ

  _____________________________________________________                                                              

  Skróty - BB - Biblia Warszawska; BT - Biblia Tysiąclecia; BGd - Biblia Gdańska


  Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
  ? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

   

  *** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

  Komentarz wspierany przez CComment