Spis treści

nieboNIEBO DLA ZBAWIONYCH

Dla chrześcijanina - zbawionego przez wiarę w zmartwychwstałego Jezusa, moment śmierci jest początkiem wspania­łego życia, które nigdy się nie skończy.

Jak będzie w niebie?

 

 

 1. Radość nie dająca się opisać, nieograniczony pokój, czysta miłość, piękno - tym jest niebo.
 2. Będziemy przebywać w obecności Boga Ojca, Syna i Du­cha Świętego; będziemy cieszyć się społecznością z Nim. 
 3. A nasi ukochani którzy znali i pokochali za swojego życia na ziemi, Pana Jezusa, będą tam z nami!!!
 4. Nie będzie w niebie nic z rzeczy, które czynią życie na ziemi brzydkim i tragicznym.
 5. Nie będzie nocy, śmierci, choroby, smu­tku, łez, niewiedzy, rozczarowań, wojny.
 6. Będzie ono pełne szczę­ścia, uwielbienia, miłości, doskonałości i innych wspaniałych rze­czy.
 7. Niebo będzie miejscem wyzwolenia odkupionego człowieka.
 8. W niebie nie będziemy się starzeć; nie będzie też potrzeby znać naszego wieku. Biblia powiada: "Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz: " - 1 Kor 13,12a (BB - Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz).
 9. Niebo jest królestwem duchowym. Dusza i duch zbawionej osoby będą te same.
 10. Będziemy się poznawać porozumiewając się ze sobą. W niebie będziemy mieć uwielbione ciała, takie jak zmartwych­wstałe ciało Chrystusa (zob. 1 Jana 3,2; 1 Kor 15,51-52), i bę­dziemy przebywać w społeczności z Nim.
 11. W niebie nasza wzajemna miłość będzie przewyższać wszel­kie fizyczne więzi. Pan Jezus powiedział:  Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. - Mat.22:30 (BB - Albowiem przy zma­rtwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie).
 12. Z Biblii dowiadujemy się, że w niebie nie będzie niczego, co przynosiłoby smutek; będzie tam panowała radość.

  Nasze ogra­niczone umysły nie potrafią pojąć jak wspaniałe rzeczy Bóg przy­gotował dla tych, którzy wiarą przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela; nie potrafimy też zrozumieć jaki rodzaj więzi będzie nas łączył ze sobą w niebie.

  *** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

  Komentarz wspierany przez CComment