Spis treści

nieboNIEBO DLA ZBAWIONYCH

Dla chrześcijanina - zbawionego przez wiarę w zmartwychwstałego Jezusa, moment śmierci jest początkiem wspania­łego życia, które nigdy się nie skończy.

Jak będzie w niebie?

 

 

 1. Radość nie dająca się opisać, nieograniczony pokój, czysta miłość, piękno - tym jest niebo.
 2. Będziemy przebywać w obecności Boga Ojca, Syna i Du­cha Świętego; będziemy cieszyć się społecznością z Nim. 
 3. A nasi ukochani którzy znali i pokochali za swojego życia na ziemi, Pana Jezusa, będą tam z nami!!!
 4. Nie będzie w niebie nic z rzeczy, które czynią życie na ziemi brzydkim i tragicznym.
 5. Nie będzie nocy, śmierci, choroby, smu­tku, łez, niewiedzy, rozczarowań, wojny.
 6. Będzie ono pełne szczę­ścia, uwielbienia, miłości, doskonałości i innych wspaniałych rze­czy.
 7. Niebo będzie miejscem wyzwolenia odkupionego człowieka.
 8. W niebie nie będziemy się starzeć; nie będzie też potrzeby znać naszego wieku. Biblia powiada: "Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz: " - 1 Kor 13,12a (BB - Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz).
 9. Niebo jest królestwem duchowym. Dusza i duch zbawionej osoby będą te same.
 10. Będziemy się poznawać porozumiewając się ze sobą. W niebie będziemy mieć uwielbione ciała, takie jak zmartwych­wstałe ciało Chrystusa (zob. 1 Jana 3,2; 1 Kor 15,51-52), i bę­dziemy przebywać w społeczności z Nim.
 11. W niebie nasza wzajemna miłość będzie przewyższać wszel­kie fizyczne więzi. Pan Jezus powiedział:  Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. - Mat.22:30 (BB - Albowiem przy zma­rtwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie).
 12. Z Biblii dowiadujemy się, że w niebie nie będzie niczego, co przynosiłoby smutek; będzie tam panowała radość.

  Nasze ogra­niczone umysły nie potrafią pojąć jak wspaniałe rzeczy Bóg przy­gotował dla tych, którzy wiarą przyjęli Chrystusa jako swojego Zbawiciela; nie potrafimy też zrozumieć jaki rodzaj więzi będzie nas łączył ze sobą w niebie.


  WERSETY BIBLIJNE 

  Wersja Biblii Tysiąclecia

  Apokalipsa św. Jana 21,1-2.4 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 2  I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. 4. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już (odtąd) nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

  1 Jana 3:2 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

  2 Koryntian 5:6.8 Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. 8.  Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.

  Filipian 1:21.23.2421. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. 23  Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, 24  pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne.

  Wersja Biblii Brytyjskiej

  Obj 21,2 ,,I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego".

  Obj 21,4 "I (Bóg) otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły".

  1 Jana 3,2 "Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest".

  2 Kor 5,6.8 "Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana ... Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana".

  Fil 1,21.23.24 "Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem (...) Albowiem jedno i drugie mnie pociąga: pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej;

   czytaj cz. 1 - kliknij TUTAJ; cz. 3 - kliknij TUTAJ

  _______________________________________________________                                       ________        

  Skróty - BB - Biblia Warszawska; BT - Biblia Tysiąclecia; BGd - Biblia Gdańska


  Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
  ? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

  *** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

  Komentarz wspierany przez CComment