Spis treści

Krótko o prawdziwej wierze

  1. Wiara to oddanie się całym sobą Chrystusowi
  2. Wiara to tak­że posłuszeństwo - jak czytamy o Jezusie w Hebr 5,9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, (BB - "A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są po­słuszni, sprawcą zbawienia wiecznego").
  3. Pewność zbawienia po­jawia się wraz z posłuszeństwem, Innymi słowy, pewność przy­chodzi, kiedy w pełni poddajemy się Panu i postanawiamy żyć dla Niego.

Życie w prawdziwej wierze i pewność zbawienia oznacza nie tylko wyznanie wiary w Jezusa i przyjęcie go do serca, ale przede wszystkim życie w bojaźni Bożej zgodnie z wolą Bożą -  A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Mateusza 7:14; aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. 1 Piotra 4:2; Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Filipian 2:12.

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment