Spis treści

czym jest smierc3ZBAWIENIE

  1. Słowo Boże uczy, że wierzący może wiedzieć na pew­no że jest zbawiony.
  2. Nasze zbawienie nie zależy od tego, co czujemy.
  3. Zbawienie opiera się na dziele odkupienia Chrystusa, tzn. na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Ap. Paweł napisał: On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. (BB - On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą) - 2 Kor 5,21.
  4. Oprócz tego nie wolno pominąć osobistego swiadectwa Ducha Świętego - Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. - Rzymian 8:16-17
  5. Zbawienie jest Bożym da­rem dla nas. - Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. (BB - Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił) - Ef 2,8-9.

Krótko o prawdziwej wierze

  1. Wiara to oddanie się całym sobą Chrystusowi
  2. Wiara to tak­że posłuszeństwo - jak czytamy o Jezusie w Hebr 5,9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, (BB - "A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są po­słuszni, sprawcą zbawienia wiecznego").
  3. Pewność zbawienia po­jawia się wraz z posłuszeństwem, Innymi słowy, pewność przy­chodzi, kiedy w pełni poddajemy się Panu i postanawiamy żyć dla Niego.

Życie w prawdziwej wierze i pewność zbawienia oznacza nie tylko wyznanie wiary w Jezusa i przyjęcie go do serca, ale przede wszystkim życie w bojaźni Bożej zgodnie z wolą Bożą -  A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Mateusza 7:14; aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. 1 Piotra 4:2; Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Filipian 2:12.


PODSUMOWANIE

Jan 14,23: W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. (BB - Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, Słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.)

Zwróć się w modlitwie do Boga!

Jeżeli dzisiaj czujesz pustkę i twoje życie nie ma sensu, a myśli o życiu po śmierci przerażają cię; może dzisiaj jesteś załamany osobistą tragedią i zmagasz się ze sobą; możesz dzisiaj przyjść w modlitwie do Boga w imieniu Chrystusa Jezusa i skorzystaj z dostępnej dla ciebie Łaski.

Filipian 4:7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Pozwól, aby Jezus Chrystus, przez Ducha Świętego wypełnił twoje serce i puste życie Jego wartościową treścią. Teraz jest to możliwe, jutro może być za późno!

KONIEC

czytaj: cz. 1 - kliknij TUTAJ ; cz. 2 - kliknijTUTAJ 

_________________________________________________________________                                            

Skróty - BB - Biblia Warszawska; BT - Biblia Tysiąclecia; BGd - Biblia Gdańska


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment