Spis treści

Ale na końcu tej opowieści pojawia się jakiś Samarytanin (z którym utożsamia się Jezus). Nie jest związany pętami zakonu przepisów, tradycji i obłudnej pobożności. Ma litościwe serce. Sam przecież jest wzgardzony przez innych, nie jest Żydem, jest Samarytaninem (Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami). - (Jana 4:9). Widzi napadniętego i umierającego człowieka:

podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim (Łukasza 10,33-34).

I teraz najważniejsze. Jezus zadaje nam pytanie:

Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie (Łukasza 10:36-37)

W ocenie Jezusa prawdziwym bliźnim dla napadniętego był miłosierny Samarytanin. Nie tak powinno być drodzy przyjaciele. To przede wszystkim kapłan i lewita z zasady powinni być predyscynowani do miłosierdzia. To 'dzieci Królestwa Bożego' muszą mieć więcej wrażliwości, współczucia od innych, im bowiem powierzono większą odpowiedzialność w Kościele Bożym od innych.

Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga; a wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać (Łukasza 11:42).

Napisałem wcześniej, że Jezus zestawił miłosierdzie z ofiarą, zrozumienie miłosierdzia z ferowaniem wyroków.

Boże wyroki są sprawiedliwe, ale i miłosierne. Ten kto zabiega u Boga, aby być jak On miłosierny, otrzyma Jego wrażliwość, dobroć i litościwe serce.

Bóg ostrzega nas:

Tak mówi Pan Zastępów: Wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie! Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich, i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim.

Lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan Zastępów posyłał do nich przez swego Ducha za pośrednictwem dawnych proroków.

Dlatego Pan Zastępów wybuchnął wielkim gniewem.

Stało się więc tak, jak On wołał, a oni nie słuchali, tak też, gdy oni będą wołać, Ja ich nie wysłucham - mówi Pan Zastępów.

I rozrzuciłem ich huraganem pomiędzy wszystkie narody, których nie znali, a pozostała po nich ziemia spustoszona, tak że nikt tamtędy nie przechodził. A tak przepiękny kraj zamienili w pustynię (Zachariasza 7:9-14).

Ludzka sprawiedliwość ceni sobie przede wszystkim twoje poświęcenie (to jest ofiara), Boże sądy oparte są na Jego miłosierdziu:

I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych - (Mateusza 12:7).

Dlatego, konsekwencją braku w nas miłosierdzia Bożego będzie sąd bez miłosierdzia.

Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem - (Jakuba 2:13).

Pośrednią kontynuacją bieżącego art. jest art. pt. Przełom! Uniewinnienie! - kliknij TUTAJ


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment