Jeżeli pragniesz wspierać Bramę Nadziei w celach działalności i wizji ich realizacji, to proponujemy przekazanie darowizny poprzez:

Przelew bankowy

Krajowy

Podajemy aktualny numer konta, na które można wpłacić lub przelać darowiznę (ofiarę):

Pełna nazwa: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Zbór BRAMA NADZIEI w Lublinie
Nazwa skrócona: KChWE Zbór Brama Nadziei
logo BankPekao2 21 1240 2470 1111 0010 6323 1473
Tytułem: Darowizna (ofiara) na cele kultu religijnego.