Spis treści

ZASADY WIARY KChWE w POLSCE

I. O BOGU II. PISMO ŚWIĘTE; III. JEZUS CHRYSTUS; IV. DUCH ŚWIĘTY; V. STWORZENIE; VI. OPATRZNOŚĆ BOŻA; VII. O GRZECHU; VIII. O ODKUPIENIU RODZAJU LUDZKIEGO; IX. O CHRZCIE W DUCHU ŚWIĘTYM; X. O KOŚCIELE XI. SŁUDZY ZBORU; XII. O CHRZCIE I WIECZERZY PAŃSKIEJ; XIII. O STOSUNKU DO WŁADZY PAŃSTWOWEJ; XIV. O MAŁŻEŃSTWIE; XV. O UZDROWIENIU CHORYCH; XVI. WYDARZENIA OSTATECZNE.

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej wyznaje wiarę w nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego,

  • w Trójjedynego Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
  • w Synostwo Boże Jezusa poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii,
  • w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele,
  • w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście,
  • w chrzest w Duchu Świętym z manifestacją darów,
  • w uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa,
  • w wieczne życie dzieci Bożych i wieczne potępienie grzeszników.