Przesłania-ewangelizacyjne

Artykuły zawierają ewangeliczne treści wskazujące na Jezusa, jako jedyną drogę do Boga Ojca, zbawienia i Królestwa Bożego.

Idziesz do nieba, czy piekła?
Pójdź za mną!
Przesłanie dla Ciebie!
Przyjdźcie do mnie wszyscy
Wiara, stałość umysłu i pokój Boży