Spis treści

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców, przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. - Hebr. 1,1-3

Bóg objawia zbawienie

Jak powiada autor tego listu, Bóg wielokrotnie przemawiał do człowieka, aby objawić mu drogę zbawienia od grzechu. Świadectwa Bożej dobroci odnajdujemy wielokrotnie, studiując księgi Biblii. Objawienie Syna Bożego - Jezusa Chrystusa Bóg zaplanował na taki czas, który w powyższym fragmencie nazwany jest ?kresem tych dni?.

Bóg przysiągł Noemu, że nie ukarze już człowieka, za jego występki potopem. Jednak do czasów Jezusa, grzech się rozmnożył do tego stopnia, że Bóg nie mógł dłużej zwlekać z posłaniem swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię. Wybrał to co było dla nas najlepsze. Zamiast kolejnej powodzi i zagłady, wylał na ziemię strumień łaski, Bożego miłosierdzia.
Tak jak Arka była wybawieniem dla Noego i jego rodziny od śmierci w wodach potopu, tak Pan Jezus Chrystus jest jedynym wybawieniem od grzechu i bezprawia, który zalewa współczesny świat.

 

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment