Spis treści

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców, przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. - Hebr. 1,1-3

Bóg objawia zbawienie

Jak powiada autor tego listu, Bóg wielokrotnie przemawiał do człowieka, aby objawić mu drogę zbawienia od grzechu. Świadectwa Bożej dobroci odnajdujemy wielokrotnie, studiując księgi Biblii. Objawienie Syna Bożego - Jezusa Chrystusa Bóg zaplanował na taki czas, który w powyższym fragmencie nazwany jest ?kresem tych dni?.

Bóg przysiągł Noemu, że nie ukarze już człowieka, za jego występki potopem. Jednak do czasów Jezusa, grzech się rozmnożył do tego stopnia, że Bóg nie mógł dłużej zwlekać z posłaniem swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię. Wybrał to co było dla nas najlepsze. Zamiast kolejnej powodzi i zagłady, wylał na ziemię strumień łaski, Bożego miłosierdzia.
Tak jak Arka była wybawieniem dla Noego i jego rodziny od śmierci w wodach potopu, tak Pan Jezus Chrystus jest jedynym wybawieniem od grzechu i bezprawia, który zalewa współczesny świat.

 


 

Arka wybawienia

W pierwszym liście Piotra rozdział 3, wiersze 20-21 jest napisane, że Arka Noego była nie tylko miejscem schronienia, ale chrztem wiary dla całej rodziny Noego. Noe otrzymał od Boga przepowiednię o potopie. Uwierzył w nią, zbudował Arkę, wszedł do niej i został wybawiony.

Konsekwencją grzechu jest śmierć. Bóg pozwolił Jezusowi wziąć na siebie całą winę. Dlatego przyszedł, aby złożyć siebie jako okup za nasze grzechy i umrzeć zamiast ciebie.

Kiedy okup został złożony na krzyżu, jego siła złamała moc grzechu i śmierci nad wszystkimi (Mat. 20,28).

Pan Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie także dla ciebie otworzył drogę do Boga. Tylko On może Ciebie usprawiedliwić i oczyścić od wszystkich grzechów.

 


 

Drogi przyjacielu!

Musisz wiedzieć, że nie jesteś w stanie sam poprawić swojego życia. Co więcej, nie radzisz sobie nawet z drobnymi sprawami. Tylko Jezus, o ile zwrócisz się do Niego, może ci dać nowe życie. Już teraz możesz być zbawiony. Po prostu przyjmij pomoc, którą On ma dla Ciebie. Zaakceptuj śmierć Jezusa na krzyżu za twoje grzechy. Wyznaj mu osobiście, że chcesz, aby przyszedł do Ciebie. Poproś, aby był twoim Panem, a staniesz się Bożym dzieckiem.

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. (Jana 1:12)

Może powiesz, że nie możesz przyjąć tego, czego nie rozumiesz. Rozejrzyj się jednak wokół siebie. Przecież jest wiele rzeczy, które używasz, pomimo tego, że nie zgłębiłeś ich złożonej konstrukcji.

Bóg jest istotą, którą ludzki umysł nie może zgłębić. Możesz jednak usłyszeć i zobaczyć świadectwa Bożej interwencji w życie wielu ludzi.
Uwierz Jezusowi w sercu swoim i osobiście tego doświadcz.


Jeżeli tego pragniesz pomódl się:

Jezu, wyznaję Ci, że jestem grzesznym człowiekiem i umarłeś za mnie na krzyżu za moje grzechy. Dziękuję Ci za twoją przelaną krew. Wierzę, że jesteś Synem Bożym i powstałeś z martwych. Potrzebuję Twojej pomocy, dlatego składam swoją całkowitą ufność w Tobie. Przyjmuję Cię do swojego serca. Wyznaję, że od teraz jesteś moim Panem i Zbawicielem. Dziękuję, że mnie przyjąłeś i przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. Amen!

(fragmenty Pisma Świętego w/g Biblii Warszawskiej)

Pastor Zbigniew

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment