Spis treści

Jeżeli tego pragniesz pomódl się:

Jezu, wyznaję Ci, że jestem grzesznym człowiekiem i umarłeś za mnie na krzyżu za moje grzechy. Dziękuję Ci za twoją przelaną krew. Wierzę, że jesteś Synem Bożym i powstałeś z martwych. Potrzebuję Twojej pomocy, dlatego składam swoją całkowitą ufność w Tobie. Przyjmuję Cię do swojego serca. Wyznaję, że od teraz jesteś moim Panem i Zbawicielem. Dziękuję, że mnie przyjąłeś i przebaczyłeś wszystkie moje grzechy. Amen!

(fragmenty Pisma Świętego w/g Biblii Warszawskiej)

Pastor Zbigniew

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment