Spis treści

 

Arka wybawienia

W pierwszym liście Piotra rozdział 3, wiersze 20-21 jest napisane, że Arka Noego była nie tylko miejscem schronienia, ale chrztem wiary dla całej rodziny Noego. Noe otrzymał od Boga przepowiednię o potopie. Uwierzył w nią, zbudował Arkę, wszedł do niej i został wybawiony.

Konsekwencją grzechu jest śmierć. Bóg pozwolił Jezusowi wziąć na siebie całą winę. Dlatego przyszedł, aby złożyć siebie jako okup za nasze grzechy i umrzeć zamiast ciebie.

Kiedy okup został złożony na krzyżu, jego siła złamała moc grzechu i śmierci nad wszystkimi (Mat. 20,28).

Pan Jezus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie także dla ciebie otworzył drogę do Boga. Tylko On może Ciebie usprawiedliwić i oczyścić od wszystkich grzechów.

 

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment