Spis treści


IX. O CHRZCIE W DUCHU ŚWIĘTYM

0 Jezusie Chrystusie powiedziane jest: "On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem" (Mt 3,11). Chrzest Duchem Świętym jest to określone przeżycie człowieka wierzącego, zupełnie różne od nowonarodzenia, któremu towarzyszą znamiona (Łk 24,49; Dz 1,8; 2,1-4; 10,45-47; 19,1-6). Pan chrzci Duchem Świętym swój Kościół, żeby dać mu duchowe dary łaski dla budowania Ciała Chrystusowego i składania świadectwa przed światem. (Rz 12;6.-8); I Kor 12,7-11; Ef 4,11-16). Pan chrzci ogniem, żeby oczyścić nas od wszelkiego grzechu (I J 3,6-9) i żebyśmy osiągnęli miłość doskonałą (I J 4,18), bez której posiadanie darów nie przyniesie nam właściwego pożytku (I Kor 13,1-3; I Tes 5,23).