'Brama Nadziei' jest zielonoświątkową wspólnotą ewangeliczną, działającą w ramach Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Polsce.

Widok kaplicyAdministracyjne działamy w ramach istniejącego na ziemiach polskich od 1929 r. Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Jesteśmy jednak przede wszystkim społecznością ludzi należących do Jezusa Chrystusa, otwartych na ludzkie problemy i potrzeby.
Naszym naczelnym zadaniem jest prawdziwa i głęboka więź z naszym Stwórcą, odnowa wewnętrzna i pielęgnowanie biblijnego stylu życia.


Spotkania | Kontakt z nami!