Spis treści

czym jest smierc3ZBAWIENIE

  1. Słowo Boże uczy, że wierzący może wiedzieć na pew­no że jest zbawiony.
  2. Nasze zbawienie nie zależy od tego, co czujemy.
  3. Zbawienie opiera się na dziele odkupienia Chrystusa, tzn. na Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Ap. Paweł napisał: On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. (BB - On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą) - 2 Kor 5,21.
  4. Oprócz tego nie wolno pominąć osobistego swiadectwa Ducha Świętego - Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. - Rzymian 8:16-17
  5. Zbawienie jest Bożym da­rem dla nas. - Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. (BB - Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił) - Ef 2,8-9.
*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment