Spis treści

stosowna pora1Efezjan 5:15-17 Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.

Biblijny Izrael wyszedł z Egiptu i po kilku miesiącach dotarł do miejsca z którego wystarczyło przejść w 4 tygodnie do ziemi obiecanej. Mojżesz wysłał 12 zwiadowców. Ci jednak za wyjątkiem dwóch (Kaleba i Jozuego) rozpuścili złą wieść o ziemi i sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko walce (IV Moj  14,36-38).

Bóg objawił Izraelowi stosowna porę do zdobycia ziemi obiecanej (Hebr. REGA - stosowna pora), ale Izrael się wystraszył i cofnął. Potem jednak gdy usłyszeli Boży wyrok, że Bóg rezygnuje z ich pokolenia, chcieli walczyć, ale było już za późno. To był właściwy czas, on został objawiony. To był moment do zwycięskiej wojny. Izrael zbyt długo się wahał i przegapił właściwa porę - gr.  KAIROS

Mateusza 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!

Mówiąc inaczej: gdybyście mnie rozpoznali i przyjęli mnie jako Króla i Mesjasza to ochroniłbym to miasto, ale nie rozpoznaliście czasu mojego nawiedzenia - nie rozpoznaliście KAIROS.

W Ewangeliach czytamy również, że Jezus czekał na stosowny czas, aby rozpocząć zasadniczą służbę zwiastowania Królestwa Bożego.
Dopóki Jan Chrzciciel prowadził służbę Starego Testamentu Jezus nie rozwijał swojej służby (Jan 3,24 - Jan bowiem nie był jeszcze wtrącony do więzienia). Jezus czekał na odcięcie starego, aby zastąpić to nowym. Mojżesz musiał umrzeć, aby Jozue mógł wprowadzić Izraela do Kanaanu. Bóg musiał wytracić stare pokolenie na pustyni, aż nastanie nowe. Dlaczego? Ponieważ oni przegapili stosowna porę i wzgardzili porą Bożego nawiedzenia.

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment