Spis treści

to czynniki warunkujące właściwy i zdrowy rozwój naszej osobowości.

Jak bardzo potrzebujemy spokoju i ciszy do normalnego funkcjonowania, nie trzeba specjalnie nikogo ani przekonywać, ani tym bardziej uświadamiać.

W hałasie nie jest możliwe długo przebywać bez żadnych konsekwencji dla kondycji i sprawności ciała. Jest on nie tylko szkodliwy dla naszego słuchu, ale wywiera również ujemny wpływ na cały ludzki organizm.


Hałas

Jestem tego świadomy, że przy tej okazji nie jeden naukowiec miałby o wiele więcej do powiedzenia na ten temat. Fizyk wyjaśniłby zależność szkodliwości hałasu od jego natężenia i tzw. widma częstotliwości, i charakteru zmian w czasie oraz zawartości składowych niesłyszalnych (tzw. ultra- i infra-) dźwięków, długości trwania oraz możliwości wypoczynku po nadźwiękowieniu. Z tego co wiem, to istnieje skrupulatny podział systematyczny hałasu ze względu na jego charakterystykę, pochodzenie i szkodliwość. Walka z hałasem toczona jest już nie tylko na szczeblu najniższym, czyli indywidualnym, ale na najwyższym poprzez prawne rozwiązania tego problemu w wielkich aglomeracjach miejskich.

Zagorzały zwolennik głośnej muzyki i nienaturalnie hałaśliwej, stale znajdujący się pod jej wpływem, otumaniony przez te dźwięki, nie jest wstanie normalnie postrzegać rzeczywistości. Umysł jego znajduje się bowiem w stanie przeciągającego się szoku dźwiękowego, który w efekcie uśmierca szare komórki. Taki jest stan rzeczy.

Podobnie szkodliwy wpływ dla zdrowia psychicznego mogą wywierać na nas rzeczy, sytuacje, zdarzenia rejestrowane przez zmysł widzenia.

linia2

 


 

Presja, stres i depresja

W 1996 roku, przed emisją w TVP filmu pt. "egzorcysta", informowano, że w Stanach Zjednoczonych podczas oglądania tego filmu w kinach miały miejsce nietypowe zachowania ludzi. Mówiono o przypadkach opętania, poronień kobiet ciężarnych, nawet całkowitego obłędu i samobójstw młodych ludzi.

Ludziom żyjących obecnie coraz trudniej jest się wyciszyć i odpoczywać w spokoju. W środkach masowego przekazu i nie tylko, bez przerwy bombardowani jesteśmy reklamami, kłamstwem znalezienia szczęścia w bogactwie, teoriami pozytywnego myślenia i wyznawania niczym cudownego sposobu na zaczarowywanie rzeczywistości.

Coraz częściej zatrudnieni w prywatnych firmach ludzie przechodzą specjalne szkolenia marketingowe, które są niczym innym jak tzw. praniem mózgu, Wpaja się w ich umysł ideologię i filozofię rozwoju firmy, potrzeby całkowitego zatracenia się dla niej, tylko dla tego, aby zwiększyć dochód swój, a przede wszystkim firmy. Może w Polsce nie jest to problem na taką skalę, jak  np.: w Japonii, gdzie ludzie coraz częściej umierają w sile wieku z przepracowania. Ale jest to nowe zjawisko i bardzo niebezpieczne.  Słyszałem opinie polskich psychologów bijących na alarm, że nasze społeczeństwo w co najmniej 80 procentach jest chore - z powodu szalonej presji wywołującej stres, znerwicowanie i depresję. Strach o przyszłość swoją i dzieci coraz częściej dotyka także świadomie wierzących chrześcijan. Jako wierzący postrzegamy tu niewidzialnych wrogów, którzy nas niszczą, deprawują i zabijają.

linia2


Boże ostrzeżenie

Jeżeli zwykli ludzie poszli po rozum do głowy i dostrzegli śmiertelne zagrożenie hałasem. Jeżeli psycholodzy, którzy w większości nie mają z Bogiem wiele wspólnego ostrzegają nas przed szkodliwością telewizyjnych wzorców, co na to Boży lud?

 

Po której stronie obozu znajdujemy się obecnie?

Czy jesteśmy w obozie hałasu grzechu, czy w obecności Boga, który gromił wichry, wzburzone fale i szedł w przed Eliaszem w cichym powiewie wiatru?

Przeczytajmy co w tej sprawie napisał św. Paweł:

Ef 4,17-24. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, 18. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, 19. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. 20. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, 21. Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. 22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, 23. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, 24. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.

Dźwięku (hałasu) nie można ujrzeć swoimi oczami. Podobnie jest z siłami ciemności, demonami. Nie jesteśmy wstanie zauważyć ich swoimi oczami. Możemy je rozpoznać na podstawie tego co próbują uczynić w naszym codziennym życiu. Możemy to zrobić dzięki objawionemu przez Ducha Świętego Bożemu Słowu!

linia2


Co mamy czynić?

Co mamy czynić, aby nasz umysł nie został otumaniony przez grzeszny hałas tego świata?

Co mamy czynić, aby nasz umysł nie został zwiedziony przez nieczystość wdzierającą się do nas przez grzeszne obrazy tego świata?

Kiedy pozwolisz sobie na konsumpcję zepsutego "świeckiego mięsa" obawiam się, że doświadczysz "zatrucia żołądka". Tym, czym napełnię serce, to "przeleje się" przez moje usta. Jeżeli zatruję się nieprzyzwoitymi filmami, to nimi także zwymiotuję. Jeżeli wypełnię serce kawałami, to wypowiem to ustami. Jeżeli będę słuchał głośnej muzyki tego świata, to nigdy nie doświadczę delikatnych dźwięków muzyki odkupionej. Gdy będę karmić serce plotkami, to poplączą się moje usta.

Co zatem powinniśmy czynić?

Spróbujmy dostrzec Boże rady płynące ze Słowa Bożego, przeczytajmy werset:

1 Tes. 5,8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.

Św. Paweł napisał do wierzących, którzy mają zdolność postrzegania rzeczywistości! - Bądźmy trzeźwi - tłumaczy. Oznacza to, że jeśli jestem otumaniony wpływem świata to muszę najpierw zostać odtruty. Muszę udać się na Boży oddział "toksykologii" i poddać się Bożemu zabiegowi "odtruwania". Jezus powiedział:

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu...

Jeżeli poddajesz się Bogu, to zamknij drzwi za sobą. Świat zostaje za drzwiami. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie poddasz się Bogu, to jesteś w niebezpieczeństwie powierzchownego odrodzenia (por Mat 12,43-45)

Biblia powiada: Iz.59,2 - nasze grzechy odłączyły nas od Boga (oślepliśmy, jesteśmy jakby pijani w grzechu, a nawet duchowo martwi - por Iz.59.10-12)

Rzym 3,23 - wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.

1 Tes.5,6 - Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

Jana 1,29 - oto Baranek, który gładzi grzechy świata

Dz. 4,12 - I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

 

Jeżeli przyjmiemy oczyszczającą i leczącą moc krwi Jezusa, dostąpimy zbawienia, gdy przyjmiemy Jego Słowo, nasz umysł zostanie odnowiony (poprzez kąpiel Słowa Bożego) (Tyt 3,5; Ef.5,25; Jak 1,18).

linia2

 


 

Co mamy czynić - cz.2

Powróćmy teraz do pytań zadanych wcześniej:

Co mamy czynić, aby nie dać się otumanić? Ap. Paweł odpowiada w 1 Tes 5,8 - załóż pancerz wiary i przyłbicę nadziei zbawienia.

Co to oznacza? Słowo Boga ma moc oczyszczającą i buduje naszą wiarę. Wiara jest bowiem ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże (Rzym 10,7).
Obecność w naszym życiu Jezusa (Słowa Bożego i modlitwy) oznacza posiadanie pancerza wiary i przyłbicy zbawienia. Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów (Jan 15,3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem.

Boże Słowo jest wspaniałym orężem w walce przeciwko niewidzialnemu wrogowi. My walczymy nie tylko ze słabościami naszego ciała. Tak na prawdę, my walczymy z szatanem i jego demonami (Ef.6,12). Oczywiście, wiele rzeczy leży w zasięgu naszej woli:

  • życie w czystości Bożej,

  • ucieczka od hałasu grzechu,

  • od nas zależy na co patrzymy,

  • od nas zależy ile czasu spędzimy przed Bogiem w modlitwie, a ile przed telewizorem.

  • od nas zależy z kim się spotykamy i o czym rozmawiamy.

Rzym 5,1-19 Bądźmy więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, 2. I chodźmy w miłości, jak i Chrystus umiłował nas... 3. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród nas, jak przystoi świętym, 4. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. 10. Dochodźmy tego, co jest miłe Panu, 11. I nie miejmy nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćmy, 12. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. 15. Baczmy więc pilnie, jak mamy postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, 16. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 17. Dlatego nie bądźmy nie rozsądni, ale rozumiejmy, jaka jest wola Pańska. 18. I nie upijajmy się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźmy pełni Ducha, 19. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu.

Koncentracja naszej uwagi na Bogu, spowoduje to, że świat nie będzie miał na nas wpływu. Nasz umysł będzie stabilny, a pokój Boży będzie rządził w naszym sercu.

Ks. Izajasza 26,3 - Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój.

List do Filipian 4,6-9 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. 7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. 8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co jest cnotą i godne pochwały. 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.

 

linia2

 

(fragmenty Pisma Świętego w/g Biblii Warszawskiej)

Pastor 
*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment