Spis treści

 

Co mamy czynić - cz.2

Powróćmy teraz do pytań zadanych wcześniej:

Co mamy czynić, aby nie dać się otumanić? Ap. Paweł odpowiada w 1 Tes 5,8 - załóż pancerz wiary i przyłbicę nadziei zbawienia.

Co to oznacza? Słowo Boga ma moc oczyszczającą i buduje naszą wiarę. Wiara jest bowiem ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże (Rzym 10,7).
Obecność w naszym życiu Jezusa (Słowa Bożego i modlitwy) oznacza posiadanie pancerza wiary i przyłbicy zbawienia. Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów (Jan 15,3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem.

Boże Słowo jest wspaniałym orężem w walce przeciwko niewidzialnemu wrogowi. My walczymy nie tylko ze słabościami naszego ciała. Tak na prawdę, my walczymy z szatanem i jego demonami (Ef.6,12). Oczywiście, wiele rzeczy leży w zasięgu naszej woli:

  • życie w czystości Bożej,

  • ucieczka od hałasu grzechu,

  • od nas zależy na co patrzymy,

  • od nas zależy ile czasu spędzimy przed Bogiem w modlitwie, a ile przed telewizorem.

  • od nas zależy z kim się spotykamy i o czym rozmawiamy.

Rzym 5,1-19 Bądźmy więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, 2. I chodźmy w miłości, jak i Chrystus umiłował nas... 3. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród nas, jak przystoi świętym, 4. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. 10. Dochodźmy tego, co jest miłe Panu, 11. I nie miejmy nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćmy, 12. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. 15. Baczmy więc pilnie, jak mamy postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, 16. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 17. Dlatego nie bądźmy nie rozsądni, ale rozumiejmy, jaka jest wola Pańska. 18. I nie upijajmy się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźmy pełni Ducha, 19. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu.

Koncentracja naszej uwagi na Bogu, spowoduje to, że świat nie będzie miał na nas wpływu. Nasz umysł będzie stabilny, a pokój Boży będzie rządził w naszym sercu.

Ks. Izajasza 26,3 - Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój.

List do Filipian 4,6-9 Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. 7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. 8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co jest cnotą i godne pochwały. 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.

 

linia2

 

(fragmenty Pisma Świętego w/g Biblii Warszawskiej)

Pastor 
*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment