Spis treści

Nawróć się do Pana Jezusa

Jeżeli naprawdę pragniesz duchowej przemiany, to: 

  • Przyznaj przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, że złamałeś Boże prawo - tak jak inni. gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rzymian 3,23);

  • Odwrócić się od wszystkich swoich grzechów. Jezus powiedział: lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie (Ew.Łukasza 13,3 por. 1 Jana 1,9).

  • Przyjmij Boży dar: Jezus Chrystus poniósł karę za twoje grzechy. Umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby zapewnić ci Boże usprawiedliwienie.

  • Pozwól Duchowi Świętemu wypełnić Cię poddaj swe życie pod Jego kontrolę (Efezjan 5:18).

  • Okaż posłuszeństwo Jezusowi poprzez chrzest wiary (chrzest przez zanurzenie w wodzie - (patrz: galeria zdjęć) - Rzymian 6:4).

  • Przyłącz się do wspólnoty odrodzonych chrześcijan (Hebrajczyków 10:24,25), abyś mógł budować się na właściwym fundamencie (Kolosan 2:6,7).

  • Rozmawiaj z Bogiem w modlitwie (Jeremiasz 33:3)

  • Pozwól Biblii codziennie przemawiać do Ciebie (Psalm 119:105) 

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment