Spis treści

Boża obietnica dla Ciebie

Gdy otworzysz swoje serce przed Jezusem jako Panem i złożysz wNim całkowitą ufność. On odpuści twoje grzechy, zbawi twoją duszę izapewni ci miejsce w swoim Królestwie.

Jezus Chrystus, Syn Boży obiecał: kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota (Ew. Jana 5,24).

Narodzenie się na nowo jest cudem Ducha Świętego w nas. Jego skutki są widoczne. Pismo uczy: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe (2Koryntian 5,17).

Podejmij właściwą decyzję!
Bóg mówi: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia (2Koryntian 6,2)
Jeśli nie masz pewności nawrócenia się i narodzenia się na nowo (nie masz pewności zbawienia) możesz teraz w modlitwie zwrócić się o to do Boga. Właśnie w tej chwili możesz przyjąć Boży dar.

Zatrzymaj się na moment i pomódl się!
Jezu, potrzebuję narodzić się na nowo - potrzebuję całkowitej duchowej przemiany i dlatego składam swoją ufność w Tobie. Wierzę, że Pan Jezus mnie zbawił, umarł na krzyżu za moje grzechy oraz zmartwychwstał w ciele i teraz daje mi nowe życie. Amen!

Serdecznie zapraszam Ciebie na nasze cotygodniowe spotkania! 


Niech Was Bóg błogosławi!  Pastor  
? 2010 - 2016 ZibiRUT, Brama Nadziei Lublin, Poland

*** Musisz mieć uprawnienia, aby to skomentować! ***

Komentarz wspierany przez CComment